Korttien Tarinoiden historia

”Korttien Tarinat” –postikorttitapahtuman juuret ja alkusysäys liittyvät Korttien Taloon, Hämeenlinnassa vuosina 1995-2007 sijainneeseen postikorttimuseoon. Korttien Talo syntyi Markku Laakson aloitteesta esittelemään suomalaisen postikortin historiaa sekä vaalimaan postikorttikulttuuria näyttelyin, tapahtumin ja seminaarein. Korttien Taloa ylläpiti Korttien Tarinat –säätiö, jonka olivat perustaneet Hämeenlinnan kaupunki, Hämeen Sanomat Oy, Paletti Oy, Suomen Posti Oy sekä senhetkinen Paletti Oy:n toimitusjohtaja Markku Laakso.

Suomalaisen postikortin historiaa esittelevän perusnäyttelyn – ”Rakkain terveisin” – lisäksi Korttien Talossa oli sen toimintavuosina esillä yli 50 vaihtuvaa näyttelyä, Martta Wendelinistä Marilyn Monroeen. Lisäksi vuosittain elokuussa järjestettiin ”Korttien Päivä” – ohjelmallinen postikorttitapahtuma. Neljänä vuotena siihen liittyi kansainvälinen postikorttisymposium, jossa suomalaiset ja ulkomaalaiset tutkijat pohtivat postikortin syvintä olemusta. Kolmesta ensimmäisestä symposiumista julkaistiin myös kirja.

Kun Korttien Talo suljettiin vuoden 2007 loppiaisena, päätettiin samalla lopettaa Korttien Tarinat –säätiö. Perusnäyttely ripustettiin Paletti Oy:n toimitiloihin ja kortit sekä lahjoitetut kokoelmat luovutettiin Postimuseon haltuun. Säätiön purkautumisen jälkeen jääneellä rahasummalla päätettiin järjestää ”Korttien Tarinat” –postikorttitapahtuma. Se toteutui 13.9.2008 Hämeenlinnan Verkatehtaalla, joka oli aloittanut toimintansa edellisen vuoden lopulla. Tapahtuma onnistui ja herätti kiinnostusta. Niinpä sitä päätettiin jatkaa.

Alkuvuosina Paletti Oy tuki tapahtumaa paitsi taloudellisesti, myös antamalla käyttöön henkilöresursseja. Kantavana ajatuksena oli tuoda postikorttia ja postikorttikulttuuria laajasti esille, tavallaan jatkaa Korttien Talon hengessä. Tapahtumiin kutsuttiin taiteilijoita, kustantajia, keräilijöitä ja kauppiaita. Oli esityksiä, aktiviteettejä ja näyttelyitä. Siis todellinen korttihullujen paratiisi.

Yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä tehtiin Hämeenlinnan Postimerkkikerhon sekä Suomen Postikorttiyhdistys Apollon kanssa. He pääosin hoitivat tapahtumien postikorttinäyttelyt, organisoivat vanhojen korttien kauppaa sekä neuvoivat keräilystä kiinnostuneita.

Vuoden 2013 jälkeen Paletti Oy luopui järjestelytehtävistä ja tapahtumaa yritettiin organisoida uudella tavalla. Nimi vaihtui ”Postikorttiparatiisiksi” ja Apollo otti isomman roolin tapahtuman järjestämisestä. Markku Laakso jatkoi edelleen tapahtuman tuottajan roolissa. Tällaisen tapahtuman pitää kuitenkin pystyä uudistumaan ja kehittymään. Siihen ei kuitenkaan ole ollut riittävästi voimavaroja. Tämän vuoksi sinällään onnistuneen vuoden 2017 ”Postikorttiparatiisi” –tapahtuman jälkeen Markku Laakso halusi luopua tapahtuman tuottajan roolista. Tapahtuman tuottajana tulee jatkossa toimimaan Korttien tarinat osuuskunta, jonka perustajajäsen Suomen postcrossingyhdistys ry kantaa vastuun tapahtuman käytännön järjestelyistä. Samalla tapahtuman nimi vaihtuu takaisin alkuperäiseen Korttien Tarinat -postikorttitapahtumaan. Postikorttiyhdistys Apollo on rekisteröinyt ”Postikorttiparatiisi”-nimen ja toimii sen puitteissa.

Uudelleenjärjestelyt toteutettiin vuonna 2018, ja niiden tarkoituksena oli palauttaa Korttien Tarinat –tapahtumaan alkuaikojen elinvoima ja innostus. Saada taas aikaan mainio kortin ystävien tapahtuma – rakkaudesta postikorttiin! Tässä onnistuimme, ja jatkamme tapahtuman rakentamista edelleen.

Tule mukaan tunnelmaan Verkatehtaalle lauantaina 20.4.2024 – jo 13. kerran!

Markku Laakso

Huom. vuosien 2020-2022 tapahtumat oli peruttu koronaepidemian vuoksi. Vuoden 2023 tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa keväällä, huhtikuussa.

Korttien Tarinat 2008

2008

Korttien Tarinat 2010

2010

Korttien Tarinat 2012

2012

Korttien Tarinat 2014

2014

Korttien Tarinat 2016

2016

Korttien Tarinat 2016

2018

Korttien Tarinat 2009

2009

Korttien Tarinat 2011

2011

Korttien Tarinat 2013

2013

Korttien Tarinat 2015

2015

Korttien Tarinat 2017

2017

Korttien Tarinat 2017

2019